Hofgedachten

Hofgedachten
Yêu thích
Ghim pinterest
00 - Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen
Tác giả: Jacob Cats
00:00:00
00:00:00
 • 1

  00 - Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen

 • 2

  01 - Op 't gezigt van kikvorschen

 • 3

  02 - Op 't gezigt van een druiventros

 • 4

  03 - Op ongeënte boomen

 • 5

  04 - Op 't gezigt van 't aankomen van den lentetijd

 • 6

  05 - Op 't gezigt van een mol, die, uit de aarde kruipende, van een reiger of dergelijken vogel, werd opgegrepen

 • 7

  06 - Op 't gezigt van een boom, weinig takken en veel wortels uitgeschoten hebbende

 • 8

  07 - Op 't gezigt van een huisjesslak

 • 9

  08 - Op 't gezigt van eene mug, bloed zuigende uit 's menschen hand

 • 10

  09 - Op de gelegenheid dat iemand met onrijpe moerbezien de plekken, door de rijpe veroorzaakt, uitwischt

 • 11

  10 - Op 't afplukken van rijpe en onrijpe vruchten

 • 12

  11 - Op het bedrijf van zekeren ezel in ouden tijd

 • 13

  12 - Op 't gezigt van een bij, in eene bloem dood gevonden

 • 14

  13 - Op een broeinetel

 • 15

  14 - Op eene stekende of stralende bij

 • 16

  15 - Op 't gezigt van een vinkgetouw

 • 17

  16 - Op ongebaande wegen

 • 18

  17 - Op den aard en de eigenschap van den els

 • 19

  18 - Op 't gezigt van boomen in 't Haagsche bosch, aan den top verdord zijnde

 • 20

  19 - Op het ploegen, misten en spitten in de aarde

 • 21

  20 - Op afgekapte boomen

 • 22

  21 - Op 't gezigt van oud boomgewas

 • 23

  22 - Op een vijgeboom

 • 24

  23 - Op 't gezigt van schapen, ganzen en bijen, op een en dezelfde landstreek

 • 25

  24 - Op den aard van den abeelboom

 • 26

  25 - Nog op denzelfden boom

 • 27

  26 - Op 't verplanten van een boom

 • 28

  27 - Bedenking op 't gezigt van schrale duinen, tusschen den Haag en Scheveningen

 • 29

  28 - Op 't gezigt daar hooge boomen, en geen lage kruiden, van een stormwind beschadigd waren

 • 30

  29 - Op bloeijende boomen

 • 31

  30 - Op 't uitroeijen van onkruid

 • 32

  31 - Op het afdoen van rijpen of rupsen in de boomen

 • 33

  32 - Op 't gezigt van vinken, die geblind worden, opdat ze zingen mogten

 • 34

  33 - Op afvallende bladeren van dorre boomen, omtrent den herfst

 • 35

  34 - Op 't gezigt van rozen in den herfst

 • 36

  35 - Op 't gezigt van bijen, honig uit de bloem trekkende, zonder die te beschadigen

 • 37

  36 - Op 't gezigt van een hooischelf

 • 38

  37 - Op het bedrijf van een wild konijn, met huiskatten heulende

 • 39

  38 - Op 't plukken van rijpe en onrijpe moerbeziën

 • 40

  39 - Op 't gezigt van de bijen, op de vroege bloemen vliegende

 • 41

  40 - Op 't gezigt van de bloem, hier te lande genaamd Keizerskroon

 • 42

  41 - Aan den hooggeleerden, wijdberoemden heer Jacob Westerbaen

Thông tin chi tiết

Tác giả: Jacob Cats

Số bài: 42
Thời lượng: 3:23:02
Lượt nghe: 6081
5
Thể loại: Sách nói
Nhà xuất bản: librivox.org
Ngày cập nhật: 14/06/2024

Sách cùng chuyên mục

(Xem tất cả)