“The Flu”: A Brief History of Influenza in U. S. America, Europe, Hawaii

“The Flu”: A Brief History of Influenza in U. S. America, Europe, Hawaii
Yêu thích
Ghim pinterest
00 - Preface and Bibliography
Tác giả: A. Mouritz
00:00:00
00:00:00
 • 1

  00 - Preface and Bibliography

 • 2

  01 - Chapter 1 Influenza

 • 3

  02 - Chapter 2 Influenza Epidemics in U.S.America

 • 4

  03 - Chapter 3 Influenza in Hawaii

 • 5

  04 - Chapter 4 General Considerations

Thông tin chi tiết

Tác giả: A. Mouritz

Số bài: 5
Thời lượng: 3:23:02
Lượt nghe: 15261
5
Thể loại: Sách nói
Nhà xuất bản: librivox.org
Ngày cập nhật: 22/07/2024

Sách cùng chuyên mục

(Xem tất cả)