Institutes of the Christian Religion, Book 4

Institutes of the Christian Religion, Book 4
Yêu thích
Ghim pinterest
01 - Argument
Tác giả: John Calvin
00:00:00
00:00:00
 • 1

  01 - Argument

 • 2

  02 - Of the True Church, pt 1

 • 3

  03 - Of the True Church, pt 2

 • 4

  04 - Of the True Church, pt 3

 • 5

  05 - Comparison Between the False Church and the True

 • 6

  06 - Of the Teachers and Ministers of the Church

 • 7

  07 - Of the State of the Primitive Church...Before Papacy

 • 8

  08 - The Ancient Form of Govt Utterly Corrupted, pt 1

 • 9

  09 - The Ancient Form of Govt Utterly Corrupted, pt 2

 • 10

  10 - Of the Primacy of the Romish See

 • 11

  11 - Of the Beginning and Rise of the Romish Papacy, pt 1

 • 12

  12 - Of the Beginning and Rise of the Romish Papacy, pt 2

 • 13

  13 - Of the Beginning and Rise of the Romish Papacy, pt 3

 • 14

  14 - Of the Powers of the Church in Articles of Faith, pt 1

 • 15

  15 - Of the Powers of the Church in Articles of Faith, pt 2

 • 16

  16 - Of Councils and Their Authority

 • 17

  17 - Of the Power of Making Laws, pt 1

 • 18

  18 - Of the Power of Making Laws, pt 2

 • 19

  19 - Of the Power of Making Laws, pt 3

 • 20

  20 - Of the Jurisdiction of the Church, pt 1

 • 21

  21 - Of the Jurisdiction of the Church, pt 2

 • 22

  22 - Of the Discipline of the Church, pt 1

 • 23

  23 - Of the Discipline of the Church, pt 2

 • 24

  24 - Of Vows, pt 1

 • 25

  25 - Of Vows, pt 2

 • 26

  26 - Of the Sacraments, pt 1

 • 27

  27 - Of the Sacraments, pt 2

 • 28

  28 - Of Baptism, pt 1

 • 29

  29 - Of Baptism, pt 2

 • 30

  30 - Of Paedobaptism, pt 1

 • 31

  31 - Of Paedobaptism, pt 2

 • 32

  32 - Of Paedobaptism, pt 3

 • 33

  33 - Of the Lord's Supper, pt 1

 • 34

  34 - Of the Lord's Supper, pt 2

 • 35

  35 - Of the Lord's Supper, pt 3

 • 36

  36 - Of the Lord's Supper, pt 4

 • 37

  37 - Of the Lord's Supper, pt 5

 • 38

  38 - Of the Lord's Supper, pt 6

 • 39

  39 - Of the Popish Mass, pt 1

 • 40

  40 - Of the Popish Mass, pt 2

 • 41

  41 - Of the Five Sacraments, Falsely So Called, pt 1

 • 42

  42 - Of the Five Sacraments, Falsely So Called, pt 2

 • 43

  43 - Of the Five Sacraments, Falsely So Called, pt 3

 • 44

  44 - Of Civil Government, pt 1

 • 45

  45 - Of Civil Government, pt 2

 • 46

  46 - Of Civil Government, pt 3

Thông tin chi tiết

Tác giả: John Calvin

Số bài: 46
Thời lượng: 3:23:02
Lượt nghe: 2396
5
Thể loại: Sách nói
Nhà xuất bản: librivox.org
Ngày cập nhật: 14/06/2024

Sách cùng chuyên mục

(Xem tất cả)