A Century of Sail and Steam on the Niagara River by Barlow Cumberland
Yêu thích
Ghim pinterest

A Century of Sail and Steam on the Niagara River by Barlow Cumberland

Tác giả: Cumberland, Barlow, 1846-1913

Nhà xuất bản: Project Gutenberg

Thể loại: Kinh Tế - Quản Lý

Định dạng: Epub

Lượt xem: 6653

Ngày cập nhật: 14/04/2021

Thông tin chi tiết

Author Cumberland, Barlow, 1846-1913
LoC No. 14014395
Title A Century of Sail and Steam on the Niagara River
Language English
LoC Class HE: Social sciences: Transportation and communications
Subject Niagara Navigation Company (Toronto, Ont.)
Subject Shipping -- Niagara River (N.Y. and Ont.)
Subject Steam-navigation -- Niagara River (N.Y. and Ont.)
Category Text
EBook-No. 38542
Release Date Jan 10, 2012
Copyright Status Public domain in the USA.
Downloads 29 downloads in the last 30 days.
Price $0.00