A Contribution to the Critique of Political Economy by Karl Marx
Yêu thích
Ghim pinterest

A Contribution to the Critique of Political Economy by Karl Marx

Tác giả: Marx, Karl, 1818-1883

Nhà xuất bản: Project Gutenberg

Thể loại: Kinh Tế - Quản Lý

Định dạng: Epub

Lượt xem: 4963

Ngày cập nhật: 14/04/2021

Thông tin chi tiết

Author Marx, Karl, 1818-1883
Translator Stone, N. I. (Nahum Isaac), 1873-1966
Uniform Title Zur Kritik der politischen Ökonomie. English
Title A Contribution to the Critique of Political Economy
Language English
LoC Class HB: Social sciences: Economic theory, Demography
Subject Economics
Subject Marxian economics
Category Text
EBook-No. 46423
Release Date Jul 26, 2014
Copyright Status Public domain in the USA.
Downloads 172 downloads in the last 30 days.
Price $0.00